Dins d'una NES


Placa base principal

Detall de la Placa Base de la NES.


->CIC

En la placa base ve indicat com U5 CIC. Aquest circuit és l'encarregat d'implementar la protecció de zona de les consoles NES, pues depenent d'on es va vendre la consola, portarà un model de chip o un altre. Els jocs també en porten un dins i el model, obviament, també depen d'on va ser venut.

Si el model d'aquest chip no coincideix amb el que el que hi ha dins del joc, la consola no funcionará ja que quan els dos chips intentin comunicarse entre ells no s'entendran (imagina una conversació entre dos persones que parlen un idioma diferent) i quan aixó pase, el chip de dins la consola actuarà periodicament sobre el reset del processador i, com que la consola estarà apagant i encenet-se periodicament no podrem jugar al joc. En teoria el chip de dins el joc, a mode de protecció, hauria de bloquejar les roms quan no s'enten amb el de dins de la consola, pero en la practica mai s'ha fet i de ahi que els jocs originals puguen ser carregats en qualsevol consola compatible (o clónica) com les “Nasa”, “Creation” y companyia.

Aquest chip també es útil per a evitar que els jocs pirates i sense llicencia funcionen en una NES, ja que com normalment no porten el chip, el chip de la consola no podra comunicar-se amb el seu homoleg del joc i es veurà obligat a actuar sobre el reset de la CPU.

Encara que Nintendo va crear també aquest chip per a que qualsevol companyia que vullgues fer jocs per a la NES parlarà amb ella primer, van hi haure varies companyies que se les van arreglar per a botar-se aquesta protecció creant els seus propis sistemes. Entre aquestes companyies destaquen Codemasters, famosos pels jocs de Micromachines o els Collin Mac Rae, Color Dreams, Sachen o Tengen, aquesta ultima va ser fins i tot portada a juï per Nintendo per infringir patents.

S'ha de destacar que la Famicom (la versió japonesa de la NES) no porta aquest “chip territorial” i és per aixó que els jocs d'aquesta consola tenen un conector més petit que el de la NES, ja que aquest chip necesita contactes adicionals per a comunicar-se amb el chip de dins la consola i pel que es veu, amb els 60 del conector original no hi havia prou. Açò vol dir que una Famicom amb un conector femella de 72 pins (com el de la NES) es capaç de fer carregar qualsevol joc amb llicencia o sense llicencia, ja que com s'ha dit abans, els jocs no eviten que puguen ser carregats en “hardware no llicenciat”, i esta és la raó per la qual les famoses “Nasa”, “Creation” i altres clons son capaços de carregar qualsevol joc, pues en realitat no són clons de una NES, sino de la Famicom original.


->Conectors “Control Pad”

En aquests conectors es conecten la parella de conectors “femella” que hi han en el frontal de la consola als quals es conecten els pads que controlen el joc.


->Conector d'Expansió->Conector Interruptors Power/Reset

Aci va conectat el cable que hi ha en la placa on es troben els interruptors de Alimentació i Reset.


->CPU->Lógica adicional->Modulador RF / Eixides AV / Alimentació

El modulador RF es l'encarregat de convertir les imatges i el so que li envia els dos processadors (CPU i PPU) en una senyal valida de televisió que puga ser reproduida per un televisor comú. A més la NES ens dona la posibilitat de utilitzar unes conexions RCA estandar per a conectarla directament a la TV i obtenir millor qualitat d'imatge i so ja que ambdues senyals s'agafen abans de ser modulades, pel que ja no es necessari que el televisor tinga que operar sobre la senyal de l'antena per a conseguir les senyals de video i audio de manera separada.

Cal dir que depenent del pais de venta de la consola, esta donara una senyal de video diferent: NTSC si es Americana i PAL B/G si és europea a excepció de Anglaterra i França que tenen els seus propis sistemes. Aixi doncs haurem de tenir en compte que si conectem una NES americana en una televisió PAL (les que hi han en Espanya y en gran part d'Europa) la veurem en blanc i negre degut a que els sistemes de color utilitzats son incompatibles (encara que actualment la majoria de teles solen acceptar de manera indirecta la senyal NTSC). Si la consola es anglesa podrem utilitzarla en qualsevol televisió PAL sense cap problema sempre que utilitzem les eixides directes de Audio/Video de la consola, ja que pel conector d'antena de la consola no serem capaços de treure so (a no ser que la nostra televisió soporte el sistema PAL-I). I si la consola es francesa sols serem capços d'utilitzarla si tenim un aparell amb entrada d'euroconector a la que nosaltres pugam accedir manualment (la NES quan s'encén no fa que el televisor conmute automaticament a AV) ja que aquest model no te ni eixides RCA de video/audio ni eixida d'antena (en França utilitzen el sistema SECAM).


->PPU